Publicaties

Marjolein Bezemer, K. Moons, Karst Oosterhuis, Monique Mekenkamp. 2023. Gezonde grondslag landbouw en voeding.
Udo Prins. 2022. Bodempodcast #15 Samenwerking veehouderij-akkerbouw: distels, twee-jarig grasklaver en het sluiten van kringlopen.
Evert Prins. 2022. Bodempodcast #12 Bodem en klimaat: agroforestry, CO2 credits en nieuwe verdienmodellen.
Marianne Hoogmoed. 2022. Bodempodcast #11 Groenbemesters: mengsel vs. mono, aaltjes en je bodem op ‘sabbatical year’.
Pieter R.A. Struyk. 2022. Bodempodcast #10 Maatregelen melkveehouderij: weidegang, alternatieve teelten op veen en wat is nieuw Nederlands Landgebruik?.
Coen ter Berg. 2022. Bodempodcast #9 Grondbewerking: Ploegen of NKG en woelen doe je maar in bed!.
Marianne Hoogmoed. 2022. Bodempodcast #8 Bemesting: het klei-hummuscomplex, precisiebemesting en 7de actieprogramma nitraat.
Merel A. Hondebrink. 2022. Bodempodcast #7 Waterhuishouding: Een veranderend klimaat, seizoensrijpaden, en het weerbericht onder je kussen.
Coen ter Berg. 2022. Bodempodcast #6 Bodemstructuur: Stalmest, diepe verdichting en groenbemester als volwaardige teelt.
Leen Janmaat. 2022. Bodempodcast #5 Bodemchemie: bodemanalyses, gebreksverschijnselen en de dynamiek van de kationen.
Pieter R.A. Struyk. 2022. Bodempodcast #4 Beworteling: penwortels, nutriëntbenutting en wortelexsudaten.
Nyncke Hoekstra, Anne Jansma. 2021. Factsheet beweiding en weidevogelbeheer.
Debby van Rotterdam, Gerard Ros, Jeroen Pijlman, Frank P.M. Verhoeven, W. Honkoop, P.N.M. Schipper, R.F.A. Hendriks, Luuk van Gerven, G. van den Eertwegh. 2021. Proefpolder Kringlooplandbouw.
Udo Prins, Dennis T. Heupink. 2022. Landbouwmonitoring 2020 – Buijtenland van Rhoon.
Zwanet Herbert, Herman Agricola, Chris J. Koopmans. 2023. Impact van koolstofmaatregelen op regioniveau.
Marianne Hoogmoed, Bart G.H. Timmermans, J. Bloem, Paulien van Asperen, J.J.P. Cruijsen, Janjo de Haan, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar, A. Elsen, S. Martens, Chris J. Koopmans. 2021. Verschillen in bodemkwaliteit door koolstofmaatregelen.
Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Burret Schurer, Zwanet Herbert, Hanneke Heesmans, J. Specken, S. van Wijk, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, E.J.W. Wattel, Chris J. Koopmans. 2022. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.
Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Daan Verstand, J.W. Bijker, Burret Schurer, Bart G.H. Timmermans, Hanneke Heesmans, J. Specken, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, Chris J. Koopmans. 2021. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.
Leen Janmaat. 2022. Bodempodcast #3 Organische stof: Koolstof en stikstofboeren, NKG en pootgoed.
Stephan van Vliet, Amanda Blair, Lydia Hite, Jennifer Cloward, Robert Ward, Carter Kruse, Herman van Wietmarschen, Nick J.M. van Eekeren, Scott Kronberg, Frederick Provenza. 2023. Pasture-finishing of bison improves animal metabolic health and potential health-promoting compounds in meat.