Publicaties

Chris J. Koopmans, Leen Janmaat. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage 2020.
Maxime Berendsen, Myrthe Boss, Marcel Smits, G.K. Pot. 2020. Chrono-Nutrition and Diet Quality in Adolescents with Delayed Sleep-Wake Phase Disorder.
Edwin Nuijten, Ad Toussaint. 2018. Werkbare en concrete invulling EU-regelgeving mbt heterogeen materiaal.
J. W. Erisman, Frank P.M. Verhoeven. 2020. Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030.
Abco de Buck, Peter Keijzer. 2020. Zeewier- en algenextract als bladbemesting en biostimulant in zilte aardappel.
Nick J.M. van Eekeren, Maaike van Agtmaal, Monique W.P. Bestman, Sofia Gomes, Peter van Bodegom, Nadejda A Soudzilovskaia, Elza Duijm, Arjen Speksnijder. 2020. Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld.
Boki Luske, Evert Prins, Anne Reichgelt, Jasperina Kremers. 2020. Voorstudie gewascode agroforestry.
P. Llonch, G. Hoffmann, Raul Bodas, Dieter Mirbach, Cynthia Verwer, Marie Haskell. 2020. Opinion paper: Measuring livestock robustness and resilience: are we on the right track?.
Peter Voshol. 2020. Insulineresistentie en het aantal maaltijden.
Peter Voshol. 2020. Wat weten we van postprandiale insulinefysiologie?.
Vita Dikariyanto, Sarah E. Berry, G.K. Pot, Lucy Francis, Leanne Smith, Wendy L. Hall. 2020. Tree nut snack consumption is associated with better diet quality and CVD risk in the UK adult population.
M.L. Wenker, M.A.G. von Keyserlingk, Eddie Bokkers, Benjamin Lecorps, C.G. van Reenen, Cynthia Verwer, D.M. Weary. 2019. Effect of cow-calf contact on motivation of dairy cows to access their calf.
Jeroen Pijlman, Monique W.P. Bestman. 2019. De teelt van wilde rijst.
Louis Bolk Instituut, K. Moons, Roetemeijer MSc. 2020. Jaarverslag 2019 Louis Bolk Instituut.
Sofia Gomes, Peter van Bodegom, Maaike van Agtmaal, Nadejda A Soudzilovskaia, Monique W.P. Bestman, Elza Duijm, Arjen Speksnijder, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Microbiota in Dung and Milk Differ Between Organic and Conventional Dairy Farms.
G.K. Pot, Marieke C.E. Battjes-Fries, Olga Patijn MSc, Nynke van der Zijl, Hanno Pijl, Peter Voshol. 2020. Lifestyle medicine for type 2 diabetes: practice-based evidence for long-term efficacy of a multicomponent lifestyle intervention (Reverse Diabetes2 Now).
Peter Voshol. 2020. Blijven leren en communiceren.
Herman van Wietmarschen, M Busch, Annemiek van Oostveen, G.K. Pot, Miek C. Jong. 2020. Probiotics use for antibiotic-associated diarrhea.
Chris J. Koopmans. 2019. Agro-economische inpassing van strokenteelt.
Chris J. Koopmans, J. W. Erisman. 2019. Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor akkerbouw: Waarderen van de bodem voor biodiversiteit.