Zoek publicaties

Voer je een term in die uit losse woorden bestaat, zoals kruidenrijk grasland? Gebruik dan een + tussen de woorden: kruidenrijk+grasland. Wil je juist brede zoekresultaten? Dan laat je de + tussen de woorden weg.

Gevonden publicaties: 1 - 11 van 11 met zoekterm 'Handreiking voor boswachter & boer'.

U kunt de resultaten filteren op onderwerp, type, jaar, taal en auteur.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 1: Verbeteren kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 1 gaat in op de achtergrond van kruiden- en … graslanden en de uitdaging waar beheerders en boeren voor staan. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 1: Verbeteren kwaliteit kruiden- en …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 2: Inschatten natuurpotentie kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 2 gaat over het inschatten van de natuurpotentie … en faunarijke graslanden op gebiedsniveau. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 2: Inschatten natuurpotentie kruiden- en …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 3: Gereedschapskist herstelbeheer kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 3 beschrijft welke beheermaatregelen er in de … het beste past bij vier veldsituaties.   … Handreiking voor boswachter & boer Nr 3: Gereedschapskist herstelbeheer …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 4: Beoordelen veldsituatie van kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 4 gaat over het beoordelen van de veldsituatie op … een profielkuil en de aanwezige vegetatie. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 4: Beoordelen veldsituatie van kruiden- …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 5: Maatwerk voor ontwikkeling kruiden- en faunarijk grasland.
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 5 bevat een adviezen ter bevordering van de … bij verschillende knelpunten. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 5: Maatwerk voor ontwikkeling kruiden- …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 6: Maaibeheer van kruiden- en faunarijk grasland.
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 6 beschrijft hoe en waarom een vroege maaidatum … van de kruidendiversiteit kan verbeteren. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 6: Maaibeheer van kruiden- en faunarijk …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 7: Uitmijnen met gras-klaver.
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 7 beschrijft hoe en waarom uitmijnen met … kan worden als herstelbeheermaatregel. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 7: Uitmijnen met gras-klaver … Boki …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 8: Bemesten kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en vochtig weidevogelgraslanden (13.01).
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 8 gaat over bemesting en hoe ruige stalmest, … van de juiste bodemomstandigheden. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 8: Bemesten kruiden- en faunarijk …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 9: Beweiding kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en vochtig weidevogelgrasland (N13.01).
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 9 gaat in op beweiding en het effect op kruidenrijke graslanden. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 9: Beweiding kruiden- en faunarijk …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 10: Stagnatie doorbreken door bodembewerkingen, enten of zaaien.
… (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 10 gaat in op bodembewerkingen en het enten van … maaisel en/of zaaien van kruiden als laatste redmiddel voor het verbeteren van kruiden- en faunarijke graslanden. … Handreiking voor boswachter & boer Nr 10: Stagnatie doorbreken door …
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreikingen voor boswachter & boer 1 t/m 10.
… toepasselijk zijn. … Handreikingen voor boswachter & boer 1 t/m 10 … Boki Luske … Frans W. Smeding …