Zoek publicaties

Gevonden publicaties

. 1994. met o.a. Knagen aan het materiële paradigma, essay van J. van Damme.
. 1994. Optimalisering van de biologisch dynamische en ekologische pootaardappelteelt (voortgangsrapport 1993).
. 1994. Efficiëntie van stikstofgebruik op de akkerbouwpercelen van Warmonderhof, 1991-1992.
T. Wijnen, J.R. Bloksma, G. Brouwer, Q. Lawant. 1994. Bestrijding van de appelzaagwesp met het plantaardige middel Quassia.
. 1994. Bedrijfsportret van het BD-fruitbedrijf van Piet en Heleen van Korstanje.
J.R. Bloksma. 1994. Vruchtzetting in de biologische fruitteelt. Een vergelijkend onderzoek bij het ras Elstar op 6 bedrijven in 1993.
. 1994. Bodemveranderingen na omschakeling van gangbare naar biologische fruitteelt en het effect van verschillende compostsoorten en verschillende toepassingstijdstippen.
J.R. Bloksma. 1994. Jaarverslag Fruitteeltonderzoek 1994.
M. Matze. 1994. Typologie en Voeding.
L. Bisterbosch. 1994. Een experimentele aanzet tot het ontwikkelen van inzicht in de voedingskundige betekenis van het gebruik van spuitpreparaten: Een goetheanistisch-fenomenologisch experiment met biologisch-dynamische spuitpreparaten bij volle grondsla..