Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Evert Prins, Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Boer Bier Bodem en Water.
Anne Jansma, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Goaitske Iepema, A. Manhoudt. 2021. Koeien en kruiden.
Leen Janmaat. 2020. Micronutriënten.
Chris J. Koopmans, G.J.H.M. van der Burgt. 2019. Naar een natuurinclusieve akkerbouw.
Udo Prins, Rob van Haren. 2019. Andean lupin (Lupinus mutabilis) Cropping and its opportunities for Europe.
Boki Luske, Edwin Nuijten. 2019. Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Geurts, Youri Egas, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Anna Koornneef, J. Pijlman, Renske Vroom, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied.
Leen Janmaat. 2017. Bio Duurzaam.
Boki Luske, Leen Janmaat. 2016. Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf.
Cynthia Verwer, Lucy P.L. van de Vijver. 2016. Opzet en effecten van kleinschalige zorg.