Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Koos Verloop, Teus Verhoeff, Jouke Oenema, Idse Hoving, Barend Meerkerk, Jan Huijsmans, G. Migchels, Michel de Haan, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied.
M. Kessler, D. Hertel, H.F. Jungkunst, J. Kluge, Stefan Abrahamczyk, Merijn M. Bos, D. Buchori, G. Gerold, S.R. Gradstein, S. Köhler, C. Leuschner, G. Moser, R. Pitopang, S. Saleh, C.H. Schulze, S.G. Sporn, I. Steffan-Dewenter, S.S. Tjitrosoedirdjo, T. Tscharntke. 2012. Can joint carbon and biodiversity management in tropical agroforestry landscapes be optimized?.