Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Jan van den Akker, Joachim G.C. Deru, J.W.M. Sleiderink, Maaike van Agtmaal, Gert-Jan Noij, Marius Heinen. 2021. Effecten van sorghum en mais op bodem en gewas op een verdichte zandgrond.
Louise Witteman, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2021. Gezonde voeding voor iedereen toegankelijk.
Louise Witteman, Herman van Wietmarschen, E.T. van der Werf. 2021. Complementary Medicine and Self-Care Strategies in Women with (Recurrent) Urinary Tract and Vaginal Infections.
Boki Luske, Evert Prins, Erna Krommendijk, Nienke Geerts. 2020. Agroforestry op het landbouwbedrijf.
Gerard Ros, Sven Verweij, Nick Quist, Nick J.M. van Eekeren. 2020. BedrijfsBodemWaterPlan.
Boki Luske, M. Schultinga. 2019. Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de aardappelteelt.
Helen MacLaughlin, R.M. Blacklock, Kelly Wright, G.K. Pot, Satish Jayawardene, Christopher W McIntyre, Iain Macdougall, Nicholas M Selby. 2019. Obesity and Recovery From Acute Kidney Injury (Ob AKI).
P. Wiersma, Boki Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid.
J. Pijlman, M. Boeschoten, P. Brouwer, Wouter Joop, Katrien Bes. 2019. Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas.
Boki Luske, M. Schultinga. 2019. Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de graanteelt.