Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Judith Westerink, Marleen Plomp, Fabrice Ottburg, Marleen Zanen, Raymond Schrijver. 2018. Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?.
G.C. Ayongwa, T.J. Stomph, Paul Belder, P.A. Leffelaar, T.W. Kuyper. 2011. Organic matter and seed survival of Striga hermonthica - Mechanisms for seed depletion in the soil.