Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Renger Witkamp, Gerjan Navis, Jolanda Boer, Jogchum Plat, Pim Assendelft, Jeanne de Vries, Louise Dekker, Marije Seves, G.K. Pot. 2017. Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten.
Jan de Wit, Petra I. Rietberg. 2015. Niet snel te veel.
Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Laurens Gerner, Maricke van Leeuwen. 2015. Verdichting voorkomen is cruciaal.
Petra I. Rietberg, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Performance of red clover mixtures in high output dairy systems: an agro-economical comparison.
Jan de Wit, Petra I. Rietberg. 2015. Rode klaver voor maaiweides.
Jan de Wit, Petra I. Rietberg, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Type of grass influences clover proportion and production of grass-clover leys.
Kees van Wijk, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2015. Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013.
Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, Liina Talgre, V. Eremeev, F.X. Sans, W. Sukkel, Meike Grosse, T. Haase, A Berner, P. Mäder, Koen Willekens, Bert van Gils, Lieven Delanote, Anneloes Beekman, J. Peigné, Christophe David, Chris J. Koopmans. 2014. Improving nitrogen management in reduced tillage systems by use of green manures and appropriate off-farm inputs.
Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Goaitske Iepema, Jan de Wit. 2014. Does early spring grazing stimulate spring grass production?.