Zoek publicaties

Gevonden publicaties

G.K. Pot, Alison M. Stephen, C.C. Dahm, T.J. Key, B.J. Cairns, V.J. Burley, J.E. Cade, D.C. Greenwood, R.H. Keogh, A. Bhaniani, A. McTaggart, M.A.H. Lentjes, G. Mishra, E.J. Brunner, K.T. Khaw. 2014. Dietary patterns derived with multiple methods from food diaries and breast cancer risk in the UK Dietary Cohort Consortium.
G.J.H.M. van der Burgt, Kees van Wijk, Wiepie Haagsma. 2012. Fosfaatwerking in organische mest; 13 jaar onderzoek in biologische teelt op Proefveld Mest Als Kans.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, J.J.M. Staps, Wiepie Haagsma. 2010. Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting.