Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Koos Verloop, Teus Verhoeff, Jouke Oenema, Idse Hoving, Barend Meerkerk, Jan Huijsmans, G. Migchels, Michel de Haan, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, A. Evers, Michel de Haan. 2018. Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven.
Gerold Rahmann, M.Reza Ardakani, Paolo  Bàrberi, Herwart Boehm, Stefano Canali, Mahesh Chander, Chander David, Lucas  Dengel, J. W. Erisman, et al. 2017. Organic Agriculture 3.0 is innovation with research.
Nick J.M. van Eekeren, Stijn van de Goor, Jan de Wit, A. Evers, Michel de Haan. 2016. Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, Bert Philipsen, H.A. van Schooten, Michel de Haan. 2011. Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten.