Zoek publicaties

Gevonden publicaties

P. Kerbiriou, C. Maliepaard, T.J. Stomph, M. Koper, D. Froissart, I. Roobeek, Edith T. Lammerts van Bueren, P.C. Struik. 2016. Genetic Control of Water and Nitrate Capture and Their Use Efficiency in Lettuce (Lactuca sativa L.)..
K.B. Zwart, Chris J. Koopmans. 2002. Stikstofdynamiek in de biologische landbouw: modellen of rekenregels?.
Chris J. Koopmans, K.B. Zwart. 2001. Van rekenregel naar computermodel.
K.B. Zwart, Chris J. Koopmans. 2000. Voorspellen van de mineralisatie in de bollenteelt met computermodellen..