Zoek publicaties

Gevonden publicaties

N.J. Hoekstra, Anne Jansma. 2021. Beweiding en weidevogelbeheer - Bevindingen en aanbevelingen vanuit project Vogels en Voorspoed Fryslân.
Anne Jansma, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Goaitske Iepema, A. Manhoudt. 2021. Koeien en kruiden.
A. Manhoudt, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Jan de Wit, Anne Jansma, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede.
Pedro W.L. Janssen, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Teus Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland.
Anne Jansma, Jan de Wit. 2016. Voedsel voor weidevogels.
H. Oswald. 1994. Beeldvormende methoden en onderzoek naar voedingskwaliteit: een literatuuroverzicht.