Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Evert Prins, Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Boer Bier Bodem en Water.
J.J.M. Staps, Carin Rougoor, Jan Peter Lesschen, Jos Cozijnsen. 2021. Methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem.
Olga Patijn MSc, Marie Christine Vierhout, Doortje Schroevers. 2021. Factsheet Beeldbellen in tijden van corona .
Pedro W.L. Janssen, Teus Verhoeff. 2021. Van moeilijk naar mogelijk: Doorzaaien productieve kruiden in grasland.
Olga Patijn MSc, Marie Christine Vierhout, Doortje Schroevers. 2021. Pilotstudie naar de bevorderende factoren en Barrières voor beeldbellen bij thuiswonende en ouderen in aanleunwoningen .
Evert Prins, Monique W.P. Bestman, S.S.M. Roelen MSc, Kees van Veluw, Piet Rombouts. 2021. Advies Community of Practice Agroforestry.
Jan-Paul Wagenaar, Maaike van Agtmaal, Pedro W.L. Janssen, Bo Stout, Moira de Klyn. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Veehouderij.
Boki Luske, Pedro W.L. Janssen. 2020. Insectendichtheid meten met vrijwilligers en automatische analyse van plakvallen.
J. Pijlman, S.S.M. Roelen MSc, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Klimaatmaatregelen in het veenweidegebied in relatie tot biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit.
Pedro W.L. Janssen, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, H Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans.