Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Brechje de Haas, N.J. Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Eric Visser, Hans de Kroon, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures.
N.J. Hoekstra, B.R. de Haas, Jan Rinze van der Schoot, E.J.W. Visser, Hans de Kroon, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Grass-clover mixtures: benefits for arable and livestock farms and biodiversity.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Eric Visser, Hans de Kroon. 2016. Mais bij de wortel aan gepakt.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Bemestingsadvies kali op grasklaver.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven.