Zoek publicaties

Gevonden publicaties

J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, K de Jong, Jan de Wit. 2021. Extensivering melkveebedrijf vaak te duur.
Wim van Dijk, Nick J.M. van Eekeren, Jantine van Middelkoop, Gerard Velthof. 2021. Stikstofdynamiek bij vruchtwisseling van grasland en bouwland.
Louis Bolk Instituut, K. Moons, Roetemeijer MSc. 2020. Jaarverslag 2019 Louis Bolk Instituut.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, J. Pijlman. 2020. De waarde van vaste mest.
J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, Karel van Houwelingen, G. van den Eertwegh. 2020. Stikstofbenutting verhogen in veenweiden.
Boki Luske, Evert Prins, Anne Reichgelt, Jasperina Kremers. 2020. Voorstudie gewascode agroforestry.
Brechje de Haas, N.J. Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Eric Visser, Hans de Kroon, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures.
J. Pijlman, Stijn J. Berger, Fay Lexmond, J. Bloem, Jan Willem van Groeningen, Eric Visser, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Can the presence of plantain (Plantago lanceolata L.) improve nitrogen cycling of dairy grassland systems on peat soils?.
Debby van Rotterdam, J. Pijlman, W. Honkoop, G. van den Eertwegh. 2019. Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden.
Masayasu Asai, Marc Moraine, Julie Ryschawy, Jan de Wit, Aaron K. Hoshide, Guillaume Martin. 2018. Critical factors for crop-livestock integration beyond the farm level: A cross-analysis of worldwide case studies.