Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Willemijn J.M. Cuijpers, Soraya França, Jane Debode, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2015. Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium.
I. Pinxterhuis, J. Proost, Goaitske Iepema. 2006. Bioveem-aanpak werkt.