Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Willemijn J.M. Cuijpers, Soraya França, Jane Debode, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2015. Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium.
J. van der Wal, Guus H. van der Bie. 2006. Der inkarnierende Embryo.
J. van der Wal, Edith T. Lammerts van Bueren. 1993. Zit er toekomst in ons DNA? Genetische manipulatie bij plant, dier en mens: een aanzet tot maatschappelijke oordeelsvorming.