Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Rinke Stienstra, Leo A.B. Joosten, Tim Koenen, Berry van Tits, Janna A. van Diepen, Sjoerd A.A. van den Berg, Patrick C. N. Rensen, Peter Voshol, Giamilla Fantuzzi, Anneke Hijmans, Sander Kersten, Michael Müller, W. van den Berg, Nico van Rooijen, Martin Wabitsch, Bart-Jan Kullberg, Jos. W. M. van der Meer, Thirumala Kanneganti, Cees J. Tack, Mihai G. Netea. 2010. The Inflammasome-Mediated Caspase-1 Activation Controls Adipocyte Differentiation and Insulin Sensitivity.
Jan de Wit, Udo Prins, Frans W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Goaitske Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw.
Jan de Wit, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2005. Tussenrapportage project Inspirerende praktijkvoorbeelden van het programma Intersectorale Samenwerking..