Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Milène Catoire, Sheril Alex, Nicolas Paraskevopulos, Frits Mattijsse, Inkie Evers-van Gogh, Gert Schaart, Jacob Jeppesen, Anita Kneppers, Marco Mensink, Peter Voshol, Gunilla Olivecrona, Nguan Soon Tan, Matthijs Hesselink, Jimmy Berbée, Patrick C. N. Rensen, Eric Kalkhoven, Patrick Schrauwen, Sander Kersten. 2014. Fatty acid-inducible ANGPTL4 governs lipid metabolic response to exercise.
Johan de Vogel-van den Bosch, Joris Hoeks, Silvie Timmers, Sander M. Houten, Paul van Dijk, Wendy Boon, Denis van Beurden, Gert Schaart, Sander Kersten, Peter Voshol, Ronald J.A. Wanders, Matthijs Hesselink, Patrick Schrauwen. 2011. The effects of long- or medium-chain fat diets on glucose tolerance and myocellular content of lipid intermediates in rats.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, M. van Dongen. 2006. Production and persistency of red clover (Trifolium pratense) varieties when grown in mixtures.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, M. van Dongen. 2005. Kracht van rode klaver onderschat..
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, M. van Dongen, Ellen Heeres. 2004. Handboek Grasklaver.
M. van Dongen. 2001. Nog meer over Ridderzuring.
Ton Baars, M. van Dongen, L. Brands. 1995. Rassen, bemesting en de vroege voorjaarsontwikkeling van gras/klaver op zandgrond.
Ton Baars, M. van Dongen. 1994. De betekenis van grassoorten in grasrode klavermengsels. Een 2-jarige maaiproef op de MLTS Warmonderhof.
Ton Baars, M. van Dongen, L. Veltman. 1994. Warmonderhof op zoek naar afstemming. Ontwikkelingen en graslandonderzoek 1986-1993.
Ton Baars, M. van Dongen. 1994. Driejarig onderzoek naar drie gras (rode)/witte klavermengsels op drie biologisch-dynamische praktijkbedrijven. .