Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Irene O.C.M. Vroegrijk, Janna A. van Diepen, Sjoerd A.A. van den Berg, Johannes A. Romijn, Louis M. Havekes, Ko Willems- van Dijk, Gary Darland, Veera Konda, Matthew L. Tripp, Jeffrey S. Bland, Peter Voshol. 2013. META060 protects against diet-induced obesity and insulin resistance in a high-fat–diet fed mouse.
Nick J.M. van Eekeren, Matteo de Visser, Geert André, Egbert Lantinga, J. Bloem, Frans W. Smeding. 2006. Effect van mestkwaliteit op gewasgroei en bodemleven.
H.A. van Schooten, Nick J.M. van Eekeren, M.C. Hanegraaf, G.J.H.M. van der Burgt, Matteo de Visser. 2006. Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs.
A. van den Pol-van Dasselaar, Matteo de Visser, Egbert Lantinga, J. Reijs. 2006. Slurry quality affects the soil food web.
Matteo de Visser, J. Reijs, G. Andre, Nick J.M. van Eekeren, Egbert Lantinga. 2005. Kwaliteit van rundveedrijfmest.
Matteo de Visser, Egbert Lantinga, Nick J.M. van Eekeren. 2004. Het cliche: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd.