Zoek publicaties

Gevonden publicaties

H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond.
H. de Boer, Bert Philipsen, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Volvelds woelen verdicht grasland op zand.
H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Woelen van blijvend grasland op een zandgrond.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, H. Kloen, Wim Dijkman, Bert Philipsen, H. de Boer. 2013. Een betere benutting met huidige gebruiksnormen.
H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Delayed N re-application after grass harvest: effects on yield, N uptake and root biomass.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer. 2012. Rooting density of three grass species and eight Lolium perenne varieties.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, H. de Boer. 2011. Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst: Veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, H. de Boer, Bert Philipsen. 2011. Terug naar de graswortel: Een betere nutrientenbenutting door een intensievere en diepere beworteling.
Joram D. Mul, Chun-Xia Yi, Sjoerd A.A. van den Berg, Marieke Ruiter, Pim W. Toonen, Martine C. J. van der Elst, Peter Voshol, Bart A. Ellenbroek, Andries Kalsbeek, Susanne E. la Fleur, Edwin Cuppen. 2010. Pmch expression during early development is critical for normal energy homeostasis.
Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer, M.C. Hanegraaf, Jan G. Bokhorst, D. Nierop, J. Bloem, T. Schouten, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2010. Ecosystem services in grassland associated with biotic and abiotic soil parameters.