Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Joram D. Mul, Chun-Xia Yi, Sjoerd A.A. van den Berg, Marieke Ruiter, Pim W. Toonen, Martine C. J. van der Elst, Peter Voshol, Bart A. Ellenbroek, Andries Kalsbeek, Susanne E. la Fleur, Edwin Cuppen. 2010. Pmch expression during early development is critical for normal energy homeostasis.
Marlies Thomassen, Imke de Boer, Michel Smits, Goaitske Iepema, Klaas Jan van Calker, R. Werkman, J. Jansen, L. 's-Gravendijk. 2007. Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij.