Zoek publicaties

Gevonden publicaties

H.J. Hamre, A. Glockmann, R. Schwarz, D.S. Riley, Erik W. Baars, H. Kiene, G.S. Keinle. 2014. Antibiotic Use in Children with Acute Respiratory or Ear Infections: Prospective Observational Comparison of Anthroposophic and Conventional Treatment under Routine Primary Care Conditions.
Marlies Thomassen, Klaas Jan van Calker, Michel Smits, Goaitske Iepema, Imke de Boer. 2008. Life cycle assessment of conventional and organic milk production in the Netherlands.
Marlies Thomassen, Imke de Boer, Michel Smits, Goaitske Iepema, Klaas Jan van Calker, R. Werkman, J. Jansen, L. 's-Gravendijk. 2007. Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij.
Marlies Thomassen, Imke de Boer, Michel Smits, Goaitske Iepema. 2006. Milieubelasting melkveebedrijf stopt niet bij de erfgrens.