Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Wim van Dijk, Nick J.M. van Eekeren, Jantine van Middelkoop, Gerard Velthof. 2021. Stikstofdynamiek bij vruchtwisseling van grasland en bouwland.
A. Rizali, D.J. Lohman, D. Buchori, L.B. Prasetyo, H. Triwidodo, Merijn M. Bos, S. Yamane, C.H. Schulze. 2010. Ant communities on small, disturbed tropical islands: effects of island size and isolation are obscured by habitat disturbance and tramp ant species.