Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Anne Jansma, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Goaitske Iepema, A. Manhoudt. 2021. Koeien en kruiden.
A. Manhoudt, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
N.J. Hoekstra, Jan de Wit, K. van Houwelingen, A. Manhoudt. 2019. Voorweiden voor weidevogels.