Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Anne Jansma, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Goaitske Iepema, A. Manhoudt. 2021. Koeien en kruiden.
N.J. Hoekstra, J.W.M. Sleiderink, Roos van de Logt, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Doorbreken pendelende regenwormen schalterveen?.
Goaitske Iepema, N.J. Hoekstra, R. de Goede, J. Bloem, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Extending grassland age for climate change mitigation and adaptation on clay soils.
Joachim G.C. Deru, N.J. Hoekstra, Maaike van Agtmaal, J. Bloem, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Effects of Ca:Mg ratio and pH on soil chemical, physical and microbiological properties and grass N yield in drained peat soil.
Jan den Besten, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Droogte: minder wormen voor weidevogel.
N.J. Hoekstra, J.W.M. Sleiderink, Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Waterafstotende veengronden.
N.J. Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Springtime grazing for meadowbird conservation.
Evert Prins, Monique W.P. Bestman, S.S.M. Roelen MSc, Kees van Veluw, Piet Rombouts. 2021. Advies Community of Practice Agroforestry.
N.J. Hoekstra, Anne Jansma. 2021. Beweiding en weidevogelbeheer - Bevindingen en aanbevelingen vanuit project Vogels en Voorspoed Fryslân.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer.