Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Kees van Wijk, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2015. Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013.
G.J.H.M. van der Burgt, Kees van Wijk, Wiepie Haagsma. 2012. Fosfaatwerking in organische mest; 13 jaar onderzoek in biologische teelt op Proefveld Mest Als Kans.