Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Chris J. Koopmans, Ilse Geijzendorffer, Leen Janmaat, B.L.M Schurer, J.W.M. Sleiderink, Jan de Wit, Jan-Paul Wagenaar. 2021. SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering.
Merlijn van den Berg, Leen Janmaat, Moira de Klyn. 2021. Robuust telen met biodiversiteit - Literatuurstudie.
Bart G.H. Timmermans, Leen Janmaat, L. Nannes. 2020. De Bodem Meetset voor de Praktijk.
M.W.J. Stienezen, H.A. van Schooten, Hilfred Huiting, Joachim G.C. Deru, R. van der Weide. 2020. Duurzaam bodembeheer maïs: Proefresultaten 2018.
M.W.J. Stienezen, H.A. van Schooten, Hilfred Huiting, Joachim G.C. Deru, R. van der Weide. 2020. Duurzaam bodembeheer maïs: Proefresultaten 2017.
Leen Janmaat. 2020. Micronutriënten.
Chris J. Koopmans, Leen Janmaat. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage 2020.
Erik W. Baars, Eefje Belt-Van Zoen, Thomas Breitkreuz, David Martin, Harald Matthes, Tido vonn Schoen-Angerer, Georg Soldner, Jan Vagedes, Herman van Wietmarschen, Olga Patijn MSc, Merlin Willcox, Paschen von Flotow, et al., E.T. van der Werf, Roman Huber. 2019. The Contribution of Complementary and Alternative Medicine to Reduce Antibiotic Use.
Chris J. Koopmans, Leen Janmaat. 2019. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.
J.J.M. Staps, Seth Tromp, Heike Axmann, Leen Janmaat. 2019. Efficiënte keten: Preventie reststromen: Rapportage 2017/2018.