Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap

Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2016. Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap. 2015-041 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 39
Type: Rapport
Download (pdf, 0.85 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit verslag beschrijft de resultaten van waarnemingen van wilde vogels in kippenuitlopen en in de directe omgeving ervan in relatie tot de mate van houtige beplanting in de uitlopen en de openheid van het landschap. De waarnemingen zijn gedaan in twee seizoenen tussen februari 2014 en maart 2015.

Trefwoorden in Nederlands: kippenuitloop, vogelgriepvirus, diergezondheid, agroforestry
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This report describes the results of observations of wild birds in poultry free range areas and in its direct surroundings, in relation to the degree of woody vegetation in the free range areas and the openness of the landscape. The observations were done in two seasons between February 2014 and March 2015.

Keywords in English: Poultry free range area, avian influenza, animal health, agroforestry