Wilde vogels in de kippenuitloop

Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2016. Wilde vogels in de kippenuitloop. Pluimveehouderij. 29 september 2016. 46
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.10 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De kippenuitloop dient aantrekkelijk te zijn voor kippen, maar mag niet uitnodigend zijn voor wilde (water)vogels wegens het risico op overdracht van vogelgriepvirus. Het Louis Bolk Instituut onderzocht de relatie tussen de aanwezigheid van wilde vogels in kippenuitlopen en de begroeiing van de uitloop en de omgeving ervan.

Trefwoorden in Nederlands: kippenuitloop, vogelgriepvirus, diergezondheid, agroforestry
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Poultry free range areas should be attractive to chickens, but not to wild (water) birds because of the risk of avian influenza. The Louis Bolk Institute investigated the relationship between the vegetation in and around the free range areas and the presence of wild birds.

Keywords in English: Poultry free range areas, avian influenza, animal health, agroforestry