Weinig opbrengsteffect van extra fosfaatgift op zandgrond

Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2011. Weinig opbrengsteffect van extra fosfaatgift op zandgrond. V-focus. AgriMedia B.V., Wageningen. Juni 2011.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ten zuiden van Roosendaal loopt het Interregproject \'Interactief fosfaatbeheer Molenbeek\' dat wordt uit­ gevoerd door het Louis Bolk Instituut en Royal Haskoning in opdracht van de ZLTO. Doel is om door middel van praktisch toepasbare maatregelen te werken aan een lagere fosfaatbelasting van de Molenbeek.

Trefwoorden in Nederlands: Fosfaat, opbrengst
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

South of the Dutch city of Roosendaal is the Interreg project "Interactive phosphate management Molenbeek" that is carried out by the Louis Bolk Institute and Royal Haskoning on behalf of the ZLTO. The aim is have lower phosphate pollution of Molenbeek by using practical measures.

Keywords in English: phosphate, yield