Weidegang voor weidevogels

Nyncke Hoekstra, Anne Jansma. 2022. Weidegang voor weidevogels. Vfocus. maart. p. 27-29.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.17 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dat beweiding veel kan bijdragen aan het bereiken van randvoorwaarden waar weidevogelkuikens om vragen, wordt steeds meer erkend. Lopende koeien zorgen er bovendien voor dat wormen omhoogkomen: voedsel voor de kuikens. Bij weidegang voor weidevogels zijn timing en intensiteit van weidegang allesbepalend en zonder afstemming tussen veehouder, nazorger en collectief lukt het niet

Trefwoorden in Nederlands: beweiding, weidevogels, weidevogelbeheer