Wat is beter: compost of bokashi?

Leen Janmaat. 2017. Wat is beter: compost of bokashi?. Ekoland. van Westering, Baarn. juni.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.62 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Door overmatige aanvoer van diervoeders voor vlees-, ei- en melkproductie, kent Nederland een fosfaatprobleem. Dierlijke mest wordt hierdoor gediskwalificeerd tot afvalstroom, terwijl mest feitelijk een belangrijke grondstof is voor plantengroei. Bij organische mest draait het om de koolstof met daarbij verschillende mineralen waaronder ook stikstof. Afhankelijk van de samenstelling (C/N) werkt organische mest meer als voer voor het bodemleven dan wel als voeding voor de plant. De laatste jaren komt ook bokashi in de mode. Een veel gestelde vraag is of bokashi beter is dan compost. Je kunt beide producten echter letterlijk en figuurlijk moeilijk op één hoop gooien.

Trefwoorden in Nederlands: organische mest, stikstof, mineralen, bodem, koolstof, plantvoeding, composteren, bokashi