Waardevolle Landbouw

Sjef Staps. 2016. Waardevolle Landbouw. De Helling. Bureau De Helling. Herfst 2016.
Download (pdf, 1.97 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ons landbouw- en voedselsysteem loopt tegen grenzen aan. Dat blijkt uit afnemende bodemvruchtbaarheid en problemen rond lucht, water, klimaat en biodiversiteit. De kernvraag voor een transitie naar duurzame landbouw luidt: wat vinden wij werkelijk van waarde?

Trefwoorden in Nederlands: landbouw, voedsel, bodem, bodemvruchtbaarheid, klimaat, biodiversiteit, duurzame landbouw, bodemdegradatie, bedrijfsopvolging
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Our agricultural and food production system is reaching its limits, as indicated by decreasing soil fertility and problems related to water quality, air quality and biodiversity. The key question with regard to the transition to sustainable agriculture is: what do we really value?

Keywords in English: agriculture, nutrition, food, soil, soil fertility, climate, biodiversity, sustainable agriculture, soil degradation, farm succession