Voorweiden voor weidevogels

Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, K. van Houwelingen, Astrid Manhoudt. 2019. Voorweiden voor weidevogels. V-focus. oktober 2019.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.31 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een probleem van graslanden met een uitgestelde maaidatum vanwege weidevogels is dat het gewas zwaar is. Dat is niet ideaal voor de kuikens. In het kader van het project Winst en Weidevogels is
"onderzocht of beheerpakketten met voorweiden een goed alternatief zijn.

Trefwoorden in Nederlands: graslanden, weidevogels, voorweiden, kuikens, maaien