Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik

Waarde van compost, bokashi en bermgraskuil als meststof

Leen Janmaat. 2015. Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik: Waarde van compost, bokashi en bermgraskuil als meststof. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 39
Type: Rapport
Download (pdf, 4.77 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Gewasresten van het landbouwbedrijf en maaisel uit beheersgebieden vormen reststromen die geschikt zijn als organische meststof. Deze reststromen kunnen als input voor composteren worden gebruikt. Bij composteren verdwijnt een deel van de organisch gebonden koolstof naar de lucht. Een alternatief is het fermenteren en conserveren van maaisel en andere inputs is het zogenaamde Bokashi-methode. Bokashi betekent “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Met behulp van micro-organismen, zeeschelpenkalk en kleimineralen wordt het fermentatieproces in werking gezet.Het fermenteren vindt plaats onder zuurstofloze omstandigheden. In Noord-Holland zijn experimenten gedaan met het bereiden van Bokashi en die zijn vergeleken met compost. De waarde van Bokashi kan zich na toepassingen in de praktijk nog verder bewijzen. Deze meststof is uitgereden op een biologisch bloembollenbedrijf en fruitteeltbedrijf.De ervaringen met Bokashi-bereiding tot dusver en achtergronden hiervan staan in dit rapport.

Trefwoorden in Nederlands: Bokashi, fermenteren, composteren, organische stof, bemesting, bodemleven, reststromen, biomassa