Verkenning teelt winterlupine - Veenkoloniën, seizoen 2021- 2022

Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Verkenning teelt winterlupine - Veenkoloniën, seizoen 2021- 2022 . 2023-020 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 16
Type: Rapport
Download (pdf, 2.63 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het bevorderen van de teelt van peulvruchten vormt een belangrijke schakel in de verduurzaming van de Nederlandse landbouw. Doordat peulvruchten hun eigen stikstof binden, kunnen deze een grote besparing betekenen voor het gebruik van kunstmest stikstof. Lupines zijn niet erg droogtegevoelig, maar de lagere opbrengst is op dit moment de belangrijkste beperkende factor. Eén van de mogelijkheden om hier vooruitgang te maken is door, net als bij de veldbonen, naast de nu gebruikelijke zomerteelt ook de mogelijkheden van de winterteelt van lupines te verkennen.

Dit rapport beschrijft het testen van de geschiktheid van winterlupine onder Nederlandse omstandigheden. Hierbij werden gedurende 1 teeltseizoen 4 rassen winterlupine getest op dalgrond, en vergeleken met 1 ras zomerlupine. De winterlupine rassen werden beoordeeld op winterhardheid, ziektegevoeligheid, legeringsgevoeligheid, opbrengst en kwaliteitsparameters (eiwitgehalte en gehalte aan bitterstoffen).

Trefwoorden in Nederlands: winterlupine, witte lupine, Lupinus albus, Veenkoloniën, rassenonderzoek