Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij

Minder koeien om binnen milieugrenzen te komen

Jan de Wit, Kees van Veluw. 2017. Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij: Minder koeien om binnen milieugrenzen te komen. 2017-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 26
Type: Rapport
Download (pdf, 0.46 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Nederlandse melkveehouderij staat voor een enorme transitie. Met het beëindigen van de melkquotering is een grote dynamiek ontstaan die de intensivering, specialisatie en groei van de sector verder heeft versterkt. In voorliggende studie wordt duidelijk dat niet alleen vanwege waterkwaliteitsdoelstellingen maar ook voor ammoniak- en klimaat-doelstellingen een ombuiging van deze dynamiek noodzakelijk is. In deze studie is berekend hoe groot de melkveestapel moet zijn om aan deze doelen te voldoen en wat dit voor gevolgen heeft voor economie en externe maatschappelijke kosten.

Trefwoorden in Nederlands: melkveehouderij, melkquotering, waterkwaliteit, ammoniak, klimaat, melkveestapel, economie, milieuregels, bodem