Verdiepingscursus: Doorschakelen naar Demeter

Leen Janmaat. 2016. Verdiepingscursus: Doorschakelen naar Demeter. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.57 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De cursus Doorschakelen naar Demeter bieden wij jaarlijks aan op verzoek van de Stichting Demeter aan landbouwers die zich verder willen verdiepen in biologische landbouw. Omschakelen naar biologisch-dynamische landbouw en certificeren voor Demeter is hierbij een optie. In 2017 loopt de nieuwe cursus van 8 februari t/m 8 maart. Voor inhoudelijke informatie downloadt u bijgaande folder.

Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, duurzaam, (bij) scholing, Demeter, boeren, tuinders, Bodem, plant, voedingskwaliteit, Levende bodem, Dier en landbouw
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

At the request of the Demeter Foundation, we offer the annual course Converting to Demeter to farmers and growers who wish to deepen their knowledge and understanding of organic agriculture.
"As part of the course, participants may convert to biodynamic practices and become Demeter-certified. The 2017 course runs from 8 February through 8 March. For more information please download the flyer.

Keywords in English: organic agriculture, sustainable, courses, training, Demeter, farmers, growers, soil, plant, nutrition quality, nutritional quality, Living Soil, Animal and Agriculture