Verdichting voorkomen is cruciaal

De bodem onder een vruchtbare kringloop

Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Laurens Gerner, Maricke van Leeuwen. 2015. Verdichting voorkomen is cruciaal: De bodem onder een vruchtbare kringloop. V-Focus. April 2015.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.71 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Vruchtbare Kringloop werken 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Bodemkwaliteit is een belangrijk aspect in de KringloopWijzer: verhoging van de bodembenutting van N met 20 procent leidt tot een stijging van de bedrijfsbenutting van N van 10 procent. Dit artikel gaat in op de belangrijkste knelpunten in bodemkwaliteit op grasland aan de hand van de resultaten van de BodemConditieScore.

Trefwoorden in Nederlands: Vruchtbare Kringloop, bodem, kringloopwijzer, bodemkwaliteit, organische stof, grasland, bodembenutting
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In the project Vruchtbare Kringloop ("The fruits of nutrient cycling") 250 farmers in the Dutch province of Gelderland are optimizing the nutrient use efficiency of their farms using the Annual Nutrient CyCling Assessment, a simple calculation tool to quantify nutrient cycles at farm level. Soil quality plays an important role in optimizing nutrient use: by increasing soil nitrogen use efficiency by 20 percent, farmers can increase farm-level nitrogen use efficiency by 10 percent. This article discusses the main challenges in managing soil quality in grasslands, based on results of the BodemConditieScore (a soil quality index).

Keywords in English: nutrient cycling, soil, nnual Nutrient CyCling Assessment, soil quality, organic matter, grassland, nutrient use efficiency