Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden

Resultaten uit de proefpolder kringlooplandbouw

Debby van Rotterdam, Jeroen Pijlman, W. Honkoop, Gé van den Eertwegh. 2019. Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden: Resultaten uit de proefpolder kringlooplandbouw. V-focus. augustus
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.29 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit metingen aan negen veenweidepercelen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen bleek dat het gras gemiddeld voldoende fosfor (P) bevattevoor melkkoeien. Er was echter wel veel variatie in de bodem P-toestand van percelen en dit was terug te zien in de gras-P-gehalten. Dit betekent dat er winst valt te behalen voor de waterkwaliteit door drijfmest goed te verdelen binnen het bedrijf. Daarmee kan de P-kringloop verder worden gesloten.

Trefwoorden in Nederlands: fosfaat, fosfor (P), veenweidepercelen, P-kringloop, waterkwaliteit