Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos: permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf

Kees van Veluw. 2013. Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos: permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf. Ekoland. 3. van Westering, Baarn.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.55 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het voedselvraagstuk – in 2050 moeten negen miljard mensen worden gevoed – kan met intensieve landbouw te lijf worden gegaan. Maar hoe duurzaam is dat? alternatieven zoals biologische landbouw zijn wellicht duurzaam, maar het kan nog veel duurzamer. Permacultuur, een samenvoeging van permanent en agricultuur, is een manier van denken die de biologische landbouw verder kan verduurzamen. In dit document een eerste oriëntatie.

Trefwoorden in Nederlands: voedselvoorziening, intensieve landbouw, permacultuur, Agroforestry, voedselbos
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The question of global food security – how to feed nine billion people in 2050 – may be addressed by high-input agriculture. But how sustainable is that? Alternatives such as organic production are more sustainable, but there is still much room for improvement. Applying principles of permaculture (a combination of 'permanent' and 'agriculture') could further enhance the sustainability of organic agriculture. This article presents a first exploration of the possibilities.

Keywords in English: food security, high-input agriculture, permaculture, Agroforestry, Food forest