Tussenrapportage waterwerk: 2022-2023

Janus den Toonder, Merel A. Hondebrink, Bart G.H. Timmermans, Tessa van Hateren, Maarten J. Waterloo. 2024. Tussenrapportage waterwerk: 2022-2023. 2024-6067-LbP. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 45
Type: Rapport
Download (pdf, 3.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het is aannemelijk dat er als gevolg van aanhoudende klimaatverandering in de toekomst meer en langere droge periodes zullen optreden. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar water door socio-economische ontwikkelingen. Hierdoor staat het watersysteem onder toenemende druk.

Onder andere boeren staan voor de uitdaging van zoetwaterschaarste. Het is mede daarom van groot belang om maatregelen te onderzoeken die deze uitdaging kunnen verlichten. De ontwikkelingen op dit vlak gaan snel, en het inzicht groeit dat nieuwe technieken kansen bieden om het watersysteem minder te belasten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het vierjarige project “PPS Waterwerk” waarin in een praktijkproef onderzoek wordt gedaan naar ondergrondse- en bovengrondse druppelirrigatie, en peil gestuurde drainage. In deze tussenrapportage zullen de resultaten van de afgelopen twee jaar worden gedeeld (2022 en 2023).

Trefwoorden in Nederlands: Water, beregeningstechnieken, watersysteem, watervraag, Vitens, neerslag, klimaat