Trends in bodem- en gewaskwaliteit

Literatuurstudie

A.J.T.M. Hospers-Brands, Sjef Staps, Peter Voshol. 2017. Trends in bodem- en gewaskwaliteit: Literatuurstudie. 2017-018 LbP. 2017-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 25
Type: Rapport
Download (pdf, 0.68 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Provincie Gelderland wil met het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond bijdragen aan de gezondheid van mens, bodem en watersystemen. In dit programma staat het duurzaam gebruik van de toplaag centraal. Er zijn vele berichten dat de kwaliteit van landbouwbodems, wereldwijd en in Nederland, achteruit gaat. Ook de kwaliteit van de humane voeding en van de gewassen die de basis vormen van deze voeding zou in de loop der tijd teruglopen. Dit is een reden tot zorg.

"

Het Louis Bolk Instituut voert in opdracht van de provincie Gelderland het onderzoeksproject
"‘Gezonde grond voor gezonde voeding’ uit. Dit project adresseert twee onderzoeksvragen:

"

  1. "
  2. Hoe is het gehalte aan voedingsstoffen en nutriënten in Nederlandse bodems in de afgelopen decennia veranderd?
  3. "
  4. Hoe is de productkwaliteit voor menselijke voeding (m.b.t. de gemeten gehaltes aan inhoudsstoffen in voedingsgewassen) in Nederlandse gewassen in de afgelopen decennia veranderd?
  5. "

"

In dat kader is in oktober – december 2016 een literatuuronderzoek uitgevoerd dat de actuele kennis over deze vragen bijeenbrengt. Dit literatuuronderzoek wordt in dit rapport beschreven.

"

Uit de literatuur blijkt dat de beschikbaarheid in de bodem van verschillende macro- en micronutrienten in de afgelopen decennia is afgenomen. In dezelfde periode is ook het gehalte van verschillende macro- en micronutriënten in gewassen (AGF-producten) afgenomen. In de loop der tijd krijgen mensen met hun voeding een aantal nutriënten steeds minder binnen en in specifieke situaties kan dat leiden tot gezondheidsproblemen. Hoewel deze berichten overtuigend zijn, is er nog weinig kennis beschikbaar over de vraag wat de oorzaken daarvan zijn en nog minder over de vraag of er een directe relatie is tussen het nutriëntengehalte in de bodem en het gehalte in het op deze bodem geteelde gewas / product en met – uiteindelijk - de gezondheid van de mens.

"

Er is behoefte aan structureel, langjarig onderzoek om een duidelijker beeld te krijgen van dit voor landbouw, voeding en gezondheid zo belangrijke thema. Daarbij zou de focus moeten liggen op de elementen ijzer, magnesium, zink, selenium, fosfor en calcium, aangezien deze elementen zowel in de bodem als in gewassen en in de humane voeding achteruit gaan en op beide gebieden tekorten tot problemen zouden kunnen leiden.

Trefwoorden in Nederlands: nutriëntengehalte, bodemkwaliteit, gewaskwaliteit, trends