Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and to self manage’, Operationalisering gezondheidsconcept

Machteld A.S. Huber, Marja van Vliet, M. Giezenberg, J. André Knottnerus. 2013. Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and to self manage’, Operationalisering gezondheidsconcept. 2013-001 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 165
Type: Rapport
Download (pdf, 2.45 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Met een coverpublicatie in de British Medical Journal met als titel ‘How should we define health’ is in 2011 een nieuwe, dynamische omschrijving van gezondheid geïntroduceerd: ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Dit algemene concept beschrijft gezondheid niet als een stabiel eindpunt maar stelt functioneren, veerkracht en zelfregie centraal. In het huidige project is een aanzet gegeven tot operationalisering van dit algemene concept. Het doel was in kaart te brengen hoe het concept nader gespecificeerd en meetbaar gemaakt zou kunnen worden.

Trefwoorden in Nederlands: gezondheid, zelfregie, functioneren, veerkracht, welbevinden
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

With a cover publication in the British Medical Journal titled ‘How should we define health‘ in 2011 a new, dynamic definition of health was introduced: ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges'. This general concept describes health not as a stable endpoint but puts function, resilience and self direction centrally. The current project is initiated to operationalize this general concept. The aim was to identify how the concept could be further specified and made measurable.

Keywords in English: health, function, resilience, self direction, well being