Toename bedrijfsrisico... leer anders te denken

Nick J.M. van Eekeren, Monique W.P. Bestman. 2012. Toename bedrijfsrisico... leer anders te denken. V-focus. AgriMedia bv, Wageningen. december 2012.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.24 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Traditionele manieren van risicobeheersing botsen vaak met maatschappelijke belangen. Samen met trends als bedrijfsvergroting en klimaatverandering, zorgt dat voor stijging van het bedrijfsrisico in de veehouderij, zonder dat het rendement op vermogen toeneemt. Dit vraagt om andere maatregelen voor risicobeheersing en uiteindelijk een overgang naar andere landbouwsystemen.

Trefwoorden in Nederlands: risicobeheersing, adaptatiemodel
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Traditional ways of risk management often conflict with interests in the rest of society. Together with trends like upscaling farms and climate change, this will increase the business risk in animal farming, without increasing return on equity. Other ways of risk management and finally a transformation to other agricultural systems might be the answer.

Keywords in English: risk management, adaptation model