Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden

Eindrapportage 2015‐2016

N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, G. Holshof, Harm Rijneveld, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck. 2017. Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden: Eindrapportage 2015‐2016. 2017‐009 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Aantal pagina's: 54
Soort document: Rapport
Download full text (pdf, 4.36 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90%) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk. Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar melkrobot (AMS systeem). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aantal koeien per hectare huiskavel toe. Daarnaast heeft het gebied een aantal ‘natuurlijke handicaps’ die van invloed zijn op beweiding zoals de typische verkaveling (langgerekte, serieel gepositioneerde percelen, lange kavelpaden en vele slootjes) en de bodem met haar lage draagkracht.

"

Het doel van dit onderzoek is om te vergelijken welk beweidingssysteem zich in het veenweidegebied het beste leent voor robotmelken bij een klein huiskavel en een maximale melkproductie per ha uit gras.

Trefwoorden in Nederlands: Veenweiden, melkvee, melkrobot, bedrijfsuitbreiding, koeien, melkproductie