Succes NKG in mais hangt af van perceelhistorie

Joost Sleiderink, Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Rik Leijzer, Ben Dekkers. 2021. Succes NKG in mais hangt af van perceelhistorie. Vfocus. juli. p. 30-33.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.33 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De perceelshistorie maakt verschil in de effectiviteit van niet-kerende grondbewerking (NKG) bij mais op zandgrond. Dat blijkt uit proeven die het Louis Bolk Instituut in 2019 en 2020 uitvoerde in de Achterhoek met loonwerkbedrijf Meiland Azewijn en in opdracht van Provincie Gelderland en Waterschap Rijn & IJssel

Trefwoorden in Nederlands: niet-kerende grondbewerking, NKG, bodem, bodemkwaliteit, ploegen, waterhuishouding, regenwormen