Strategieën voor duurzaam bodemmanagement

Ervaringen uit de biologische landbouw

Marleen Zanen, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg, Chris J. Koopmans. 2008. Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw. LD12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Type: Rapport
Download (pdf, 3.50 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 6,00
Artikelnummer: LD12
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze publicatie is een resultaat van het project Bijzondere Bemesting – kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement .Vooruitlopend op beleidsdoelstellingen rondom de verlaging van de mineralen input in de akkerbouw is binnen dit project gezocht naar alternatieve bemestingsstrategieën en de uitwerking van fosfaatevenwichtsbemesting in de praktijk.Een uitgebreid verslag van de onderzoeksresultaten is te bestellen via www.louisbolk.nl onder vermelding van nummer LD13.

Trefwoorden in Nederlands: